KOMU POMAGAM

Kiedy spotkasz uratowanego alkoholika, masz przed sobą bohatera. Czyha w nim bowiem uśpiony wróg śmiertelny. On zaś trwa obciążony swą słabością i kontynuuje mozolną swą drogę poprzez świat, w którym panuje kult picia. Wśród otoczenia, które go nie rozumie. W społeczeństwie, które sądzi, że ma prawo z żałosną nienawiścią spoglądać na niego z góry, jako na człowieka pośledniejszego gatunku, ponieważ ośmiela się płynąć pod prąd alkoholowej rzeki. Kiedy spotkasz takiego człowieka, wiedz, że jest to człowiek „w bardzo dobrym gatunku”!

Friedrich von Bodelschwingh  (1831-1910)

Zapraszam:

  • Osoby mające tendencje do nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
  • Osoby mające trudności z powodu korzystania z gier hazardowych, gier komputerowych, komputera i internetu
  • Osoby współuzależnione oraz bliskich osób uzależnionych
  • Osoby cierpiące z powodu przemocy w rodzinie

POZOSTAŁE OBSZARY POMOCY:

- zaburzenia nastroju (zaburzenia depresyjne), zaburzenia lękowe (uogólnione zaburzenia lękowe, ataki paniki, agorafobia, fobia społeczna, fobie specyficzne);

- zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne;

- zaburzenia snu;

- zaburzenia odżywiania;

- traumy i stres (ostra reakcja na stres PTSD, zaburzenia adaptacyjne);

- kryzysy życiowe, żałoba, samouszkodzenia, niska samoocena.

Ireneusz Margol - ZnanyLekarz.pl