OFERTA

FORMY POMOCY:

Terapia indywidualna:

  • konsultacja, porada, diagnoza dla uzależnionych - Odpowiedź na nurtujące pytania: czy jest ktoś, kto rozumie o co mi chodzi, jest w stanie mi pomóc?, czy jestem alkoholikiem/alkoholiczką?, co z moim piciem jest nie tak?, co dalej?, co mam robić, gdzie się leczyć?, czy muszę iść na odwyk?, czy na pewno piję tak jak inni?, ... 
    Konsultacja to spotkanie określające rodzaj problemu i sposób jego rozwiązania/pomocy. Zwykle są to od 1 do 2 spotkań, czas trwania – 50 min. Czasem konsultacja jest pierwszym i ostatnim spotkaniem z klientem, który nie potrzebuje terapii lecz zwykłej porady od drugiego człowieka mającego zewnętrzny i bardziej obiektywny wgląd w sytuację.
  • interwencje kryzysowe - wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu profesjonalnej interwencji mającej na celu nakłonienie bliskiej nam osoby, aby spróbowała poddać się leczeniu. Oferta obejmuje edukację, przygotowanie członków zespołu interwencyjnego i na życzenie pomoc w realizacji spotkania.
  • indywidualna terapia uzależnień - Program spotkań oparty na terapii motywującej i krótkoterminowej terapii do zmian, mający na celu w pierwszej kolejności wsparcie w podjęciu decyzji o rozpoczęciu leczenia. Plan terapii jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb Pacjentów z uwzględnieniem Ich najważniejszych potrzeb. Rozpoczęcie cyklu to sesje diagnostyczno-poznawcze po których otrzymują Oni diagnozę problemową i propozycje kierunków, w których będziemy wspólnie podążać. 
    Rozpoczęcie współpracy poprzedza zawarcie kontraktu terapeutycznego.

Poradnictwo rodzinne

Szkolenie i interwencja kryzysowa u klienta

Zajęcia psychoedukacyjne dla osób starających się o odzyskanie prawa jazdy: na prośbę zainteresowanego wystawiam zaświadczenie o odbyciu takiego szkolenia dotyczącego tematyki i profilaktyki uzależnień, do wykorzystania np. na potrzeby psychologicznego badania kierowcy.