O MNIE

Jestem certfikowanym terapeutą uzależnień oraz pedagogiem, wykształconym kierunkowo według obowiązujących standardów  na uczelniach akredytowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PST-TSR) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM).

Posiadam doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, a moja praca poddawana jest procesowi osobistej superwizji.

DOŚWIADCZENIE:
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, gdzie pracuję w Poradni oraz na Oddziale Dziennym Odwykowym tego Ośrodka. 
Zatrudniony jestem również w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień MEDILUX oraz w Ośrodku Terapii i Promocji Zdrowia GOODWEY w Podkowie Leśniej . 
Pracowałem w punktach konsultacyjnych m.in. dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w Toruniu, Czernikowie i Mazowszu. Przeszedłem własną terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, zaś swoją pracę poddaję superwizji. Jestem współzałożycielem Toruńskiego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej w Toruniu, którego przez 4 lata byłem wiceprezesem, a także współzałożycielem wspólnoty samopomocowej. 
Propaguję  także profilaktykę uzależnień  w szkołach, gdzie przeprowadzam pogadanki  zarówno dla grona pedagogicznego jak i uczniów oraz ich rodziców. Prowadzę aktywną działalność społeczną i charytatywną jako wolontariusz w kilku toruńskich Stowarzyszeniach.

SZKOLENIA:

 • „Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych” – realizator:  TPiPU/WOTUiW Toruń
 • "Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia wywiadu motywującego DIALOG MOTYWUJĄCY" - realizator: Ośrodek Terapii SENSICA
 • „Szkolenie w ramach realizacji programu Ministra Zdrowia STAWKA WIĘKSZA NIŻ....ŻYCIE - 7 - PROGRAM SZKOLENIOWY DLA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ, podnoszący kwalifikacje w zakresie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i pracoholizmu" - realizatorzy:  Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień/ Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii/ Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
 • „Dialog motywujący” – realizator: Akademia Motywacji i Zmian
 • "Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii schematu WPROWADZENIE DO TERAPII SCHEMATU" - realizator: Ośrodek terapii SENSICA
 • "Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie" - realizator: Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • "Szkolenie zaawansowane podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii schematu TERAPIA SCHEMATU - WARSZTAT ZAAWANSOWANY" - realizator: Ośrodek terapii SENSICA
 • "Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe TERAPIA DEPRESJI" - realizator: Ośrodek terapii SENSICA
 • „SZKOLENIE W ZAKRESIE „PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ ORAZ NOWOCZESNYCH METOD DIAGNOZOWANIA ORAZ TERAPII UZALEŻNIENIA I PSYCHOTERAPII CZŁONKÓW RODZIN” – realizator: Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień
 • „Szkolenie TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH - KURS PODSTAWOWY" - realizator: Centrum Rozwiązań
 • „Szkolenie z zakresu profilaktyka uzależnień” – realizator: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 • „Szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i poradnictwa antymobbingowego”- realizator: TSAS w Toruniu/ Stowarzyszenie Antymobbingowe
 • „Profilaktyka i rozpoznawanie mechanizmów przemocy domowej oraz ochrona prawno-karna w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – realizator: Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu
 • „Szkolenie - Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – realizator: Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • „Budowanie systemu wsparcia dla rodziny, możliwości i ograniczenia” – realizator: WSG w Bydgoszczy Wydz. Społeczno-Ekonomiczny/Urząd Marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego.
 • „OH Intensive: Karty mataforyczne - warsztat rozwoju osobistego i doskonalenia kompetencji zawodowych" - realizator: Polskie Stowarzyszenie Padagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu

Ireneusz Margol - ZnanyLekarz.pl